Rijeka

četvrtak, 22.11.2012

KARTICA ZA SVE OBJEDINJENO PLAĆANJE I KORIŠTENJE USLUGA KOMUNALNIH I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Gradska kartica za sve tek u ožujku iduće godine

RIJEKA » Iako je početak upotrebe gradske kartice u Rijeci bio višekratno najavljivan za sredinu, a kasnije u za kraj ove godine, to se ipak neće dogoditi. Kartica za sve, koja bi trebala objediniti plaćanje i korištenje usluga komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke, gradskih ustanova, socijalnih i drugih programa, uz mogućnost plaćanja komercijalnih sadržaja, pri čemu će zamijeniti i pokazne karte Autotroleja, u primjenu će ...